• Giáo dục thời nhà Nguyễn qua 100 tư liệu cổ

    Giáo dục thời nhà Nguyễn qua 100 tư liệu cổ

    ANTD.VN - Nhân dịp năm học mới năm 2021,Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) sẽ mở triển lãm trực tuyến 3D "Giáo dục triều Nguyễn-Vang vọng còn lại". Cuộc trưng bày sẽ ra mắt từ ngày 3/9, khán giả quan tâm có thể theo dõi trên website của Cục Văn thư và Lưu trữ (archives.org.vn) và trang Facebook của trung tâm (facebook.com/luutruquocgia1).