Từ hôm nay, 15-8: Chính thức áp dụng hàng loạt quy định mới nhất liên quan đến lực lượng Công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tăng hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan, bổ sung quy định 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong công an nhân dân...là những chính sách quan trọng có hiệu lực từ hôm nay, 15-8.

Theo Luật Công an nhân dân sửa đổi 2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân từ 15-8 như sau:

Hạ sĩ quan: 47 (tăng lên 2 tuổi so với quy định tại Luật Công an nhân dân 2018); Cấp úy: 55 (tăng lên 2 tuổi so với quy định hiện hành); Thiếu tá, Trung tá: nam 57, nữ 55; (tăng lên 2 tuổi cả nam lẫn nữ);

Thượng tá: nam 60, nữ 58 (nam tăng lên 2 tuổi, nữ tăng lên 3 tuổi); Đại tá: nam 62, nữ 60 (nam tăng lên 2 tuổi, nữ tăng lên 5 tuổi); Cấp tướng: nam 62, nữ 60.

Trường hợp, Sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 đối với nam và hơn 60 đối với nữ theo quy định của Chính phủ.

(theo Luật cũ, sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ hơn 60 đối với nam và hơn 55 đối với nữ theo quy định của Chính phủ.)

Ngoài nội dung trên, từ 15-8, sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác; trường hợp không còn đủ 3 năm công tác khi có yêu cầu do Chủ tịch nước quyết định.

Luật Công an nhân dân sửa đổi 2023 có hiệu lực từ hôm nay, 15-8

Luật Công an nhân dân sửa đổi 2023 có hiệu lực từ hôm nay, 15-8

Bên cạnh đó Luật Công an nhân dân sửa đổi 2023 còn sửa quy định về phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm đối với sĩ quan biệt phái. Theo đó, sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được hưởng chế độ, chính sách như sĩ quan đang công tác trong Công an nhân dân.

Việc phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm đối với sĩ quan biệt phái thực hiện như đối với sĩ quan đang công tác trong Công an nhân dân, trừ sĩ quan biệt phái quy định tại các điểm b, c và d khoản 1, khoản 3 Điều 25 và khoản 1 Điều 27 Luật Công an nhân dân.

Sĩ quan Công an nhân dân khi kết thúc nhiệm vụ biệt phái được xem xét, bố trí chức vụ tương đương chức vụ biệt phái; được giữ nguyên quyền lợi của chức vụ biệt phái.

Đặc biệt, Luật Công an nhân dân sửa đổi 2023 đã quy định bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong công an nhân dân.

Trong đó một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng.

Sĩ quan công an biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có hàm cao nhất là thượng tướng.

5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng, gồm Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân, một trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và hai vị trí phó cục trưởng tại đơn vị trực thuộc Bộ Công an.