Tự do tôn giáo nhưng phải đúng quy định

ANTD.VN - Hiện nay trong âm mưu diễn biến hòa bình, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thế lực thù địch vẫn triệt để lợi dụng tôn giáo như con bài hết sức lợi hại để thực hiện mục đích đen tối của chúng. Bên cạnh đó, một số cá nhân tổ chức và một số trang tin thiếu thiện chí đã liên tục đưa tin và quy kết cho Việt Nam thiếu tự do tín ngưỡng tôn giáo. Điều này là hoàn toàn sai sự thật.