Từ 25/7/2019: Hàng loạt quy định mới liên quan đến chế độ, chính sách của lực lượng công an có hiệu lực thi hành

  • 17/06/2019 14:36
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -Từ 25/7/2019, hàng loạt quy định mới, quan trọng tại Nghị định 49/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân 2018 như thay đổi quyền lợi của công an xuất ngũ, hướng dẫn quy đổi thời gian công tác của công an, sỹ quan công an là giáo sư có thể kéo dài thời gian làm việc tới 10 năm… sẽ có hiệu lực thi hành.

Thay đổi quyền lợi của công an xuất ngũ

Đây là điểm mới đáng chú ý tại Điều 5 Nghị định 49/2019/NĐ-CP của Chính phủ (thay thế Nghị định 103/2015/NĐ-CP).

Theo đó, từ 25/7/2019, sẽ bổ sung thêm trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan thôi phục vụ trong công an nhân dân được xuất ngũ về địa phương. Đó là những người đủ điều kiện nghỉ hưu mà có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần để ra nước ngoài định cư hoặc đang mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV/AIDS và bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Chế độ cho sĩ quan, hạ sĩ quan xuất ngũ cũng có nhiều thay đổi. Với trợ cấp 1 lần: 1 năm công tác = 1 tháng lương hiện hưởng + trợ cấp của thời gian tăng thêm do quy đổi.

Trợ cấp tạo việc làm = 6 lần mức lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ (đối với người không đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc không chuyển ngành).

Từ 25/7/2019: Hàng loạt quy định mới liên quan đến chế độ, chính sách của lực lượng công an có hiệu lực thi hành ảnh 1Từ 25/7/2019, hàng loạt quy định mới liên quan đến chế độ, chính sách của lực lượng công an có hiệu lực thi hành

Về chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành, nếu chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thì được xếp lương và hưởng lương theo công việc mới; nếu mức lương mới thấp hơn mức lương cũ thì được bảo lưu mức lương cũ trong tối thiểu 18 tháng.

Sĩ quan, hạ sĩ quan công tác tại địa bàn, ngành nghề đặc thù được quy đổi thời gian để tính hưởng trợ cấp một lần với mức: Cứ mỗi năm được trợ cấp 1 tháng tiền lương liền kề trước khi chuyển ngành. Nếu chuyển ngành sang làm việc tại doanh nghiệp cơ quan, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thì được hưởng trợ cấp 1 lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1 tháng tiền lương hiện hưởng.

Về chế độ với sĩ quan, hạ sĩ quan xuất ngũ: Được hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật; Được hưởng trợ cấp một lần, mỗi năm công tác được tính bằng một tháng tiền lương hiện hưởng.

Trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan không đủ điều kiện nghỉ hưu và không chuyển ngành được trợ cấp 6 lần mức lương cơ sở, ưu tiên học nghề, giới thiệu việc làm…

Sỹ quan công an là giáo sư có thể kéo dài thời gian làm việc tới 10 năm

Điều 14 Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định về điều kiện, thời gian, thẩm quyền, trình tự, thủ tục kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp

Theo đó, sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong Công an nhân dân khi có đủ các điều kiện sau:

 Đơn vị trực tiếp sử dụng sĩ quan có nhu cầu và còn thiếu biên chế so với ấn định;

Có sức khỏe, phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tự nguyện tiếp tục làm việc theo yêu cầu.

Những đối tượng trên có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá 2 năm (24 tháng). Tổng thời gian kéo dài như sau: Không quá 10 năm đối với giáo sư; Không quá 7 năm đối với phó giáo sư; Không quá 5 năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

Trong thời gian kéo dài tuổi phục vụ, sĩ quan được kéo dài hạn tuổi phục vụ có quyền đề nghị nghỉ làm việc để hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Thẩm quyền kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

Hướng dẫn quy đổi thời gian công tác của công an

Cũng theo Nghị định 49/2019/NĐ-CP, sĩ quan, hạ sĩ quan có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù được quy đổi để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong công an như sau:

Nếu có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở địa bàn, ngành nghề đặc thù: Quy đổi 1 năm thành 1 năm 6 tháng;

Nếu có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt với mức 100% hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Quy đổi 1 năm thành 1 năm 4 tháng

Nếu có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 0,7 trở lên hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Quy đổi 1 năm thành 1 năm 2 tháng.

Trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan công an trong cùng một thời gian công tác được hưởng 0 - 3 mức quy đổi như trên thì chỉ được hưởng mức cao nhất.

Về mức trợ cấp, sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân có thời gian quy đổi nêu trên được hưởng trợ cấp một lần với mức: Cứ 1 năm được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi thôi phục vụ hoặc trước khi hy sinh, từ trần.

Bên cạnh đó, Nghị định 49/2019/NĐ-CP còn quy định cụ thể về Bảng lương của công nhân công an, áp dụng từ ngày 25/7/2019.

Theo Luật Công an nhân dân 2018, công nhân công an là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, được tuyển dụng vào làm việc trong Công an nhân dân mà không thuộc diện được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ. Tương tự như đối tượng công chức, viên chức hay sĩ quan, hạ sĩ quan công an, mức lương của công nhân công an được tính theo công thức: Hệ số lương x Mức lương cơ sở.

Tin cùng chuyên mục