Từ 2024, sẽ kiểm định đầu vào với công chức

  • 08/08/2022 11:54
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Tại dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức thay vì mỗi bộ ngành, địa phương tự tổ chức thi tuyển.
Từ 2024, sẽ kiểm định đầu vào với công chức ảnh 1

Đề xuất thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Theo Bộ Nội vụ, với việc phân cấp tuyển dụng công chức hiện nay, các cơ quan tuyển dụng phải trực tiếp tổ chức thực hiện vòng 1 kỳ thi dẫn đến việc lãng phí thời gian, nhân lực, vật lực trong quá trình tuyển dụng công chức.

Mỗi lần tuyển dụng tại bộ, ngành và địa phương, các nội dung vòng 1 kỳ thi đều phải thực hiện lại từ đầu (như: thuê các chuyên gia xây dựng, thẩm định bộ câu hỏi, thuê phần mềm tổ chức thi, thuê địa điểm tổ chức, thành lập Hội đồng và các ban giúp việc, tổ chức chấm thi cho 3 môn). Việc này gây tốn kém về ngân sách và huy động số lượng người tham gia rất lớn.

Bên cạnh đó, trong không ít trường hợp khi tuyển dụng, cơ quan tuyển dụng nhận được số hồ sơ không lớn, nguồn tuyển bị hạn chế, chất lượng không đồng đều nhưng vẫn phải thực hiện đầy đủ quy trình vòng 1, chi phí cho việc thi vòng 1 trên 1 thí sinh rất cao mà lệ phí thi khó có thể bù đắp được và có những nơi số lượng người tham gia thi vòng 1 rất đông nhưng chỉ tiêu ít, dẫn đến việc lãng phí nguồn nhân lực khi không thể để những người đã đạt vòng 1 đó được tham gia các kỳ tuyển dụng khác hoặc do các bộ, ngành, địa phương khác tổ chức.

Do đó, việc thực hiện thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức thay vì mỗi bộ ngành, địa phương tự tổ chức thi tuyển sẽ tiết kiệm được các chi phí cho công tác tuyển dụng từ ngân sách nhà nước. Các chi phí giảm bao gồm chi phí về tiếp nhận hồ sơ, xây dựng ngân hàng câu hỏi, tổ chức coi thi, chấm thi, chi phí của hội đồng thi tuyển.

Theo dự thảo, người tham gia thi tuyển vào làm công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thì thuộc đối tượng kiểm định chất lượng đầu vào.

Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ. Trong thời hạn kết quả kiểm định còn giá trị, người đạt kết quả kiểm định được đăng ký thi tuyển vào làm công chức tại các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi toàn quốc.

Không thực hiện việc kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định tại Nghị định này đối với người được tuyển dụng vào công chức thông qua xét tuyển hoăc tiếp nhận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 37 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Dự kiến, việc yêu cầu bắt buộc người đăng ký tham gia thi tuyển công chức phải đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện kể từ ngày 1-1-2024.


Tin cùng chuyên mục