Từ 1/4, bệnh Covid-19 thuộc danh mục hưởng bảo hiểm xã hội

ANTD.VN - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1/4/2023, bệnh Covid-19 nghề nghiệp được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội.