Từ 11/1/2021: Người dân chính thức được bắn pháo hoa ngày cưới, sinh nhật

  • 29/11/2020 10:20
  • 0 bình luận
  • P.V , H.L
  • In bài

ANTD.VN - Cho phép bắn pháo hoa trong ngày cưới, sinh nhật song người dân chỉ được dùng pháo hoa mua tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa…là nội dung quan trọng tại Nghị định  137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo.

So với quy định tại Nghị định 36/2009/NĐ-CP, Điều 5 Nghị định 137/2020 đã bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng pháo gồm:

Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; trừ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ…

Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt pháo hoa, thuốc pháo; Mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ.

Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra các hành vi trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép; Chiếm đoạt, mua, bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo…cũng bị nghiêm cấm.

Về điều kiện kinh doanh pháo hoa, Khoản 2 Điều 14 Nghị định 137 quy định, chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về PCCC, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường;

Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh pháo hoa phải phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển, phòng cháy và chữa cháy;

Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh pháo hoa phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn; Chỉ được kinh doanh pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Cũng theo Nghị định 137, các trường hợp được sử dụng pháo hoa gồm: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Như vậy, căn cứ quy định trên, từ 11/1/2021 người dân được sử dụng pháo hoa trong dịp Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm.

Tuy vậy, các cá nhân chỉ được dùng pháo hoa mua tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa, đó là các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh pháo hoa thuộc Bộ Quốc phòng.

Tin cùng chuyên mục