Từ 1-7: Áp dụng hàng loạt quy định mới liên quan đến việc tách hộ khẩu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ 1-7, khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thi hành với nhiều thay đổi nổi bật trong thủ tục tách hộ khẩu như, việc tách hộ sau ly hôn không cần vợ hoặc chồng đồng ý…

Điều 25 Luật Cư trú 2020 quy định, thành viên hộ gia đình được tách hộ (tách sổ hộ khẩu) để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong số các thành viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó; Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 của Luật này.

Như vậy, nếu như theo quy định hiện hành, vợ nhập hộ khẩu về với chồng, sau ly hôn muốn tách sổ hộ khẩu phải được chồng đồng ý (hoặc ngược lại), thì từ 1-7 trở đi không cần điều kiện này, nghĩa là sau ly hôn vợ có quyền tách hộ mà không cần chồng đồng ý.

Từ 1-7, nhiều quy định mới liên quan đến việc tách hộ khẩu sẽ có hiệu lực thi hành

Từ 1-7, nhiều quy định mới liên quan đến việc tách hộ khẩu sẽ có hiệu lực thi hành

Về trình tự, thủ tục, theo khoản 2 Điều 25, hồ sơ tách hộ khẩu gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

Trường hợp tách hộ sau ly hôn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 thì hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

Trong khi đó theo quy định hiện hành, khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Luật cư trú 2006.

Về thời gian giải quyết thủ tục, từ 1-7, thời gian thực hiện việc tách hộ đã giảm so với trước, chỉ còn 5 ngày làm việc (quy định hiện hành là 7 ngày). Kết quả thực hiện được cập nhật trên cơ sỡ dự liệu về cư trú.

Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin;

Đặc biệt, từ 1-7, điều kiện tách hộ sẽ bị siết chặt. Công dân có hộ khẩu tại các địa điểm không được đăng ký thường trú mới, người dân cũng không được tách hộ.

Theo Điều 23 Luật Cư trú 2020 những địa điểm công dân bị cấm đăng ký thường trú, tạm trú gồm:

Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống…

Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định.

Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Chỗ ở bị tịch thu hoặc là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền…