Truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc với giáo viên mầm non

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng sẽ bị truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Giáo viên mầm non, có thời gian làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non bán công, dân lập trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập sẽ bị truy thu BHXH

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 835/BHXH-BT về việc truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng.

Theo đó, đối với giáo viên mầm non, có thời gian làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non bán công, dân lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập từ năm 1995 đến khi đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, tiến hành truy thu BHXH tính theo tỉ lệ phần trăm nhân với mức tiền lương tối thiểu chung, hoặc mức lương cơ sở từng thời kỳ và tiền lãi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Cán bộ xã là thương binh các hạng thuộc đối tượng truy thu là cán bộ, công chức cấp xã có thời gian làm hoặc giữ các chức danh, hưởng sinh hoạt phí theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP và thời gian làm, giữ chức danh quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP.

Riêng thời gian từ tháng 11/2003 đến tháng 9/2004, cán bộ xã là bệnh binh hạng 1, hạng 2 thì không phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm 6 Mục IV Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2003/NĐ-CP.

Số tiền truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tính theo tỉ lệ phần trăm nhân với mức sinh hoạt phí, hoặc tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH và tiền lãi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thông báo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, giải quyết truy thu bảo hiểm xã hội dứt điểm trong năm 2019.

Đáng chú ý, đối với các trường hợp truy đóng bảo hiểm xã hội theo Công văn 835/BHXH-BT, khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà phải đóng thêm bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu, thì bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn người tham gia lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sao cho mức lương hưu không thấp hơn mức lương cơ sở.