Trực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển ĐenTrực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển Đen

Trực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển Đen

ANTD.VN -  Các quan chức Nga ngày 19/7 cho biết, trực thăng săn ngầm Ka-27 của nước này đã xác định và phá hủy thành công một quả thủy lôi trôi dạt ở phía Đông Bắc Eo biển Bosporus, trên Biển Đen.