Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 1Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 2Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 3Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 4Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 5Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 6Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 7Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 8Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 9Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 10Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 11Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 12Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 13Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 14Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 15Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 16Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 17Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 18Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 19Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 20Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 21Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 22Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine ảnh 23

Trực thăng Mi-8 bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ trong xung đột tại Ukraine

ANTD.VN - Trực thăng Mi-8 là một trong số các dòng máy bay lên thẳng được sử dụng với số lượng lớn trong xung đột tại Ukraine, chúng được sử dụng bởi cả hai phía và cũng là một trong số dòng trực thăng bị bắn hạ nhiều nhất.