Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 1Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 2Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 3Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 4Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 5Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 6Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 7Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 8Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 9Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 10Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 11Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 12Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 13Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 14Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 15Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 16Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 17Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 18Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 19Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 20Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 21Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 22Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 23Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 24Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 25Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 26Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 27Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 28Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 29Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 30Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 31Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 32Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 33Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 34Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc ảnh 35

Trinh sát cơ U-2 của Mỹ bay trên đầu khí cầu Trung Quốc

ANTD.VN -  Bức ảnh chụp lại cảnh phi công trinh sát cơ U-2 của không quân Mỹ bay ngay phía trên khí cầu Trung Quốc vừa được truyền thông Mỹ công bố sau khi Washington quyết định bắn hạ khinh khí cầu này.