Triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 195 về tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo chỉ huy Phòng Tham mưu CATP Hà Nội, thực hiện Kế hoạch số 132 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Kế hoạch số 232 của Bộ Công an về việc tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, để bảo đảm thời gian, tiến độ triển khai, Giám đốc CATP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở gần dân, sát dân

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở gần dân, sát dân

Theo đó, ở cấp thành phố lựa chọn quận Hoàn Kiếm tổ chức “điểm” Lễ ra mắt theo Kế hoạch của Bộ Công an; mỗi quận, huyện, thị xã Sơn Tây chọn một địa bàn cấp xã, phường, thị trấn để tổ chức “điểm” Lễ ra mắt.

Mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố về vị trí, chức năng, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở trong tình hình hiện nay.

Thông qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ to lớn của nhân dân trong việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; tạo khí thế phấn khởi, động viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong toàn thành phố tích cực tham gia bảo đảm ANTT, góp phần củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

“Việc tổ chức Lễ ra mắt đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, tạo sức lan tỏa” - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh.

Lực lượng bảo vệ dân phố sẽ được tập huấn về võ thuật để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Lực lượng bảo vệ dân phố sẽ được tập huấn về võ thuật để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Trước thời điểm diễn ra Lễ ra mắt, Giám đốc CATP đã giao nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ có liên quan, Công an các quận, huyện, thị xã. Trong đó, Công an các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn rà soát, xây dựng phương án dự kiến số Tổ bảo vệ ANTT, số thành viên Tổ bảo vệ ANTT.

Hướng dẫn, chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn được chọn tổ chức “điểm” Lễ ra mắt tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp xây dựng chương trình thực hiện. Rà soát, tổng hợp số lượng thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để đề xuất Phòng Hậu cần và Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu; các đơn vị có liên quan trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ; trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu và các điều kiện công tác khác đảm bảo cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoạt động hiệu quả. Trước mắt ưu tiên trang bị đối với những đơn vị được lựa chọn tổ chức “điểm” để đảm bảo tiến độ phục vụ Lễ ra mắt vào ngày 1-7-2024.

Phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP và các đơn vị có liên quan đề xuất việc cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, quản lý giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sở theo đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn, chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn theo dõi, tập hợp kết quả cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, quản lý giấy chứng nhận đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Ngoài ra, Công an các quận, huyện, thị xã cần phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động tổ chức tập luyện cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giải quyết các tình huống có liên quan đến ANTT theo các kịch bản mẫu do Văn phòng Bộ Công an cung cấp.