Tranh về Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí thương binh của các họa sĩ nổi tiếng Tranh về Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí thương binh của các họa sĩ nổi tiếng Tranh về Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí thương binh của các họa sĩ nổi tiếng Tranh về Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí thương binh của các họa sĩ nổi tiếng Tranh về Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí thương binh của các họa sĩ nổi tiếng Tranh về Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí thương binh của các họa sĩ nổi tiếng Tranh về Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí thương binh của các họa sĩ nổi tiếng Tranh về Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí thương binh của các họa sĩ nổi tiếng Tranh về Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí thương binh của các họa sĩ nổi tiếng Tranh về Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí thương binh của các họa sĩ nổi tiếng Tranh về Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí thương binh của các họa sĩ nổi tiếng Tranh về Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí thương binh của các họa sĩ nổi tiếng Tranh về Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí thương binh của các họa sĩ nổi tiếng Tranh về Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí thương binh của các họa sĩ nổi tiếng

Tranh về Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí thương binh của các họa sĩ nổi tiếng

ANTD.VN - Nằm trong bộ sưu tập của bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhiều tác phẩm về đề tài thương binh liệt sĩ do các họa sĩ nổi tiếng thực hiện như Vũ Hướng Dương, Ngô Mạnh Lân, Vũ Giáng Hương... đã thể hiện những góc nhìn chân thực về hình tượng người mẹ, người chiến sĩ, những ký ức không quên về các cuộc chiến tranh đã qua.