Tranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở UkraineTranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở Ukraine

Tranh luận về lý do thật sự việc Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở Ukraine

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và một số quan chức phương Tây cho rằng Nga dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal ở Ukraine có thể do họ sắp cạn kiệt kho vũ khí chính xác tầm xa.