Tranh cãi xung quanh nguồn gốc quả tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi tại KievTranh cãi xung quanh nguồn gốc quả tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi tại KievTranh cãi xung quanh nguồn gốc quả tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi tại KievTranh cãi xung quanh nguồn gốc quả tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi tại KievTranh cãi xung quanh nguồn gốc quả tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi tại KievTranh cãi xung quanh nguồn gốc quả tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi tại KievTranh cãi xung quanh nguồn gốc quả tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi tại KievTranh cãi xung quanh nguồn gốc quả tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi tại KievTranh cãi xung quanh nguồn gốc quả tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi tại KievTranh cãi xung quanh nguồn gốc quả tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi tại KievTranh cãi xung quanh nguồn gốc quả tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi tại KievTranh cãi xung quanh nguồn gốc quả tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi tại KievTranh cãi xung quanh nguồn gốc quả tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi tại KievTranh cãi xung quanh nguồn gốc quả tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi tại KievTranh cãi xung quanh nguồn gốc quả tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi tại KievTranh cãi xung quanh nguồn gốc quả tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi tại KievTranh cãi xung quanh nguồn gốc quả tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi tại Kiev

Tranh cãi xung quanh nguồn gốc quả tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi tại Kiev

ANTD.VN -  Trong khi Nga tuyên bố quả tên lửa AIM-120 phóng từ tổ hợp phòng không NASAMS của Ukraine rơi trúng bệnh viện nhi Okhmatdyt, thì Kiev lại cho rằng đó chính là tên lửa hành trình Kh-101 của Nga.