Tranh cãi kịch liệt về phi công 'bóng ma của Kiev' đã ‘bắn hạ 6 máy bay Nga’Tranh cãi kịch liệt về phi công 'bóng ma của Kiev' đã ‘bắn hạ 6 máy bay Nga’Tranh cãi kịch liệt về phi công 'bóng ma của Kiev' đã ‘bắn hạ 6 máy bay Nga’Tranh cãi kịch liệt về phi công 'bóng ma của Kiev' đã ‘bắn hạ 6 máy bay Nga’Tranh cãi kịch liệt về phi công 'bóng ma của Kiev' đã ‘bắn hạ 6 máy bay Nga’Tranh cãi kịch liệt về phi công 'bóng ma của Kiev' đã ‘bắn hạ 6 máy bay Nga’Tranh cãi kịch liệt về phi công 'bóng ma của Kiev' đã ‘bắn hạ 6 máy bay Nga’Tranh cãi kịch liệt về phi công 'bóng ma của Kiev' đã ‘bắn hạ 6 máy bay Nga’Tranh cãi kịch liệt về phi công 'bóng ma của Kiev' đã ‘bắn hạ 6 máy bay Nga’Tranh cãi kịch liệt về phi công 'bóng ma của Kiev' đã ‘bắn hạ 6 máy bay Nga’Tranh cãi kịch liệt về phi công 'bóng ma của Kiev' đã ‘bắn hạ 6 máy bay Nga’Tranh cãi kịch liệt về phi công 'bóng ma của Kiev' đã ‘bắn hạ 6 máy bay Nga’Tranh cãi kịch liệt về phi công 'bóng ma của Kiev' đã ‘bắn hạ 6 máy bay Nga’Tranh cãi kịch liệt về phi công 'bóng ma của Kiev' đã ‘bắn hạ 6 máy bay Nga’

Tranh cãi kịch liệt về phi công 'bóng ma của Kiev' đã ‘bắn hạ 6 máy bay Nga’

ANTD.VN - Báo chí Ukraine hai ngày vừa qua đã đưa tin về chiến công của một phi công tiêm kích bí ẩn lái MiG-29 có biệt danh "Ghost of Kyiv".