Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt NamTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt NamTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt NamTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt NamTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt NamTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt NamTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

ANTD.VN -  Chiều 11/9/2023, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.