Tổng Giám đốc và Thành viên HĐTV Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam từ chức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi ông Dương Văn Thanh và Phạm Trung Minh từ chức, Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chỉ còn duy nhất ông Nguyễn Sơn.

Ngày 20/2/2024, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 270/QĐ-BTC về việc cho từ chức người quản lý doanh nghiệp đối với ông Dương Văn Thanh – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng có Quyết định số 269/QĐ-BTC về việc cho từ chức người quản lý doanh nghiệp đối với ông Phạm Trung Minh – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 20/2/2024.

Hai Thành viên Hội đồng Thành viên VSDC vừa được cho từ chức

Hai Thành viên Hội đồng Thành viên VSDC vừa được cho từ chức

Theo các quyết định trên, các ông Dương Văn Thanh và Phạm Trung Minh từ chức vì lý do cá nhân.

Ông Dương Văn Thanh được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc VSDC từ tháng 12/2012. Trong khi ông Phạm Trung Minh được bổ nhiệm thành viên hội đồng thành viên từ năm 2018.

Trước khi hai lãnh đạo này từ chức, Hội đồng thành viên VSDC có 3 thành viên, trong đó ông Nguyễn Sơn, Phụ trách Hội đồng thành viên; ông Dương Văn Thanh và Phạm Trung Minh là thành viên Hội đồng thành viên.