Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng

  • 19/01/2018 14:32
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác cán bộ vừa qua còn nhiều khe hở, lỗ hổng, vẫn còn tình trạng chạy chức chạy quyền, bổ nhiệm người nhà trái quy định…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng sáng 19-1

Xây dựng Đảng rốt cuộc là xây dựng tổ chức và con người

Sáng nay, 19-1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, năm qua, toàn ngành đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc nhiều năm băn khoăn, trăn trở, đến nay mới từng bước được nhận diện, tháo gỡ.

Riêng về công tác cán bộ, ngành đã tham mưu xây dựng hàng loạt văn bản quan trọng, tập trung khắc phục những hạn chế, sơ hở để công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ ngày càng căn cơ hơn, nền nếp hơn, bài bản và hiệu quả hơn; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan. Chẳng hạn, ngành đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành một số chủ trương, quy định về luân chuyển cán bộ, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy định về phân cấp quản lý cán bộ…

Dự và phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả mà toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm 2017, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, đóng góp có hiệu quả vào thành tựu chung của đất nước. Đặc biệt, công việc của Ban Tổ chức Trung ương rất hệ trọng và nhạy cảm vì chủ yếu tập trung vào hai lĩnh vực là tổ chức và cán bộ.

Theo Tổng Bí thư, xây dựng Đảng rốt cuộc là xây dựng tổ chức và xây dựng con người, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đường lối chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng. “Nếu xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt thì công việc của Ban Tổ chức các cấp là then chốt của then chốt” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Còn tình trạng đề bạt, cất nhắc người nhà không đủ tiêu chuẩn

Bên cạnh các thành tích đã đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng như: Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng; tình hình vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nêu rõ, công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng, tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém; chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền một cách hiệu quả; vẫn còn hiện tượng đề bạt, cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen mặc dù không đủ tiêu chuẩn; bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai…

Từ thực tiễn đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, năm 2018 và thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục cụ thể hóa Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong đó, Ban Tổ chức Trung ương cần tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung trình các hội nghị Trung ương sắp tới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhiệm vụ rất quan trọng là cần chuẩn hóa và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình mới đặt ra, giải phóng được nguồn lực, phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ ở mọi ngành, mọi cấp, mọi lĩnh vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần chủ động tham mưu xây dựng Quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, thường vụ cấp ủy, ban chấp hành các cấp, nhất là quy hoạch cán bộ cấp chiến lược để có thể lựa chọn được các đồng chí xứng đáng nhất, thực sự có đức, có tài, trong đó lấy đức làm gốc...

Việc kiểm điểm, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ phải tiến hành một cách nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ và trung thực, thực sự là cơ hội quý để chia sẻ, học tập lẫn nhau, là một dịp tổng duyệt lại đội ngũ.

Đồng thời, ngành phải chú trọng công tác cán bộ thường xuyên; tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch; tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức, cán bộ.

Ngoài ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần phải khẩn trương củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động của mình một cách tinh gọn, phù hợp, đồng thời gắn với tinh giản biên chế, xây dựng cơ chế vận hành hiệu lực, hiệu quả; xây dựng ngành thực sự trong sạch vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục