Tối Trung thu đặc biệt của Công an phường Vạn Phúc, Hà ĐôngTối Trung thu đặc biệt của Công an phường Vạn Phúc, Hà ĐôngTối Trung thu đặc biệt của Công an phường Vạn Phúc, Hà ĐôngTối Trung thu đặc biệt của Công an phường Vạn Phúc, Hà ĐôngTối Trung thu đặc biệt của Công an phường Vạn Phúc, Hà ĐôngTối Trung thu đặc biệt của Công an phường Vạn Phúc, Hà ĐôngTối Trung thu đặc biệt của Công an phường Vạn Phúc, Hà ĐôngTối Trung thu đặc biệt của Công an phường Vạn Phúc, Hà ĐôngTối Trung thu đặc biệt của Công an phường Vạn Phúc, Hà ĐôngTối Trung thu đặc biệt của Công an phường Vạn Phúc, Hà ĐôngTối Trung thu đặc biệt của Công an phường Vạn Phúc, Hà ĐôngTối Trung thu đặc biệt của Công an phường Vạn Phúc, Hà ĐôngTối Trung thu đặc biệt của Công an phường Vạn Phúc, Hà Đông

Tối Trung thu đặc biệt của Công an phường Vạn Phúc, Hà Đông

ANTD.VN - Tối 28-9, khi khắp nơi rộn ràng tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi, các cán bộ, chiến sỹ CAQ Hà Đông đã đến chân tòa nhà, niềm nở hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký cư trú...