Toàn thành phố Hà Nội có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

ANTD.VN - Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới Hà Nội, thành phố có 382/382 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 48 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.