Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan Toàn cảnh liên quan

Toàn cảnh liên quan "tà đạo" biến tướng mang tên Năng lượng gốc NLG

ANTD.VN -  Thời gian gần đây trên không gian mạng xuất hiện các chương trình được gọi là lớp học truyền Năng lượng gốc NLG, thuộc tổ chức “Năng lượng gốc Trống Đồng” chữa được bách bệnh, kể cả ung thư hay Covid-19, thông qua việc truyền năng lượng gốc... Các lớp học này thu hút hàng chục nghìn lượt tín đồ quan tâm, tham gia. Thực hư câu chuyện này như thế nào? Học viên có thực sự chữa được các loại bệnh thông qua việc truyền năng lượng gốc?