Tòa nhà mỏng nhất thế giới chỉ 20cm có 40 hộ gia đình ở thế nào?Tòa nhà mỏng nhất thế giới chỉ 20cm có 40 hộ gia đình ở thế nào?Tòa nhà mỏng nhất thế giới chỉ 20cm có 40 hộ gia đình ở thế nào?Tòa nhà mỏng nhất thế giới chỉ 20cm có 40 hộ gia đình ở thế nào?Tòa nhà mỏng nhất thế giới chỉ 20cm có 40 hộ gia đình ở thế nào?Tòa nhà mỏng nhất thế giới chỉ 20cm có 40 hộ gia đình ở thế nào?

Tòa nhà mỏng nhất thế giới chỉ 20cm có 40 hộ gia đình ở thế nào?

ANTD.VN -  “Tòa nhà giấy” này nổi tiếng đến mức đã trở thành điểm tham quan nhiều du khách đến chụp ảnh.