Tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh trở lên được thành lập cơ quan báo chí

ANTĐ -Chiều 4-11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Báo chí (sửa đổi). So với Luật Báo chí hiện hành, dự thảo Luật Báo chí lần này có đến 30 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung. 

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Sơn đọc tờ trình dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)

Nội dung được quan tâm nhiều nhất tại dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) là các quy định về tổ chức báo chí, cơ quan chủ quản báo chí. Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son cho biết, căn cứ Hiến pháp 2013, để phù hợp với tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay, dự thảo Luật quy định đối tượng được thành lập cơ quan báo chí gồm:

Cơ quan của Đảng; cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên; cơ quan trung ương của các tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các đối tượng được thành lập Tạp chí khoa học gồm: Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ; bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên. Quy định trên cho phép các cơ sở giáo dục và tổ chức khoa học công nghệ thuộc loại hình tư thục, có đầu tư của nước ngoài được phép ra tạp chí khoa học.

Về lãnh đạo cơ quan báo chí, điểm đáng chú ý là dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) quy định người đứng đầu cơ quan báo chí là Tổng giám đốc hoặc Giám đốc thay cho chức danh Tổng biên tập như Luật hiện hành. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí không được đảm nhiệm các chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, tổng biên tập, phó tổng biên tập tại cơ quan báo chí khác.

Dự thảo Luật cũng quy định điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp thẻ nhà báo, dự thảo Luật nâng cao trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc đề nghị cấp thẻ nhà báo, bổ sung hành vi cấm là gian dối trong việc lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo tại Điều 10.