Tổ chức lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

  • 16/10/2020 09:05
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTD.VN - Bên cạnh lực lượng công an chính quy thì các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở như tổ dân phố, dân phòng, công an bán chuyên trách đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các địa phương. Chính vì vậy, việc thống nhất quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể đối với lực lượng này nhận được sự quan tâm của nhiều tầng lớp khác nhau. Nếu được ban hành Luật sẽ tạo một hành lang pháp lý mạnh mẽ khuyến khích, động viên tinh thần tự nguyện cống hiến của người dân, để phục vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự. 

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC