• Xây dựng Huế trở thành kinh đô áo dài Việt Nam

    Xây dựng Huế trở thành kinh đô áo dài Việt Nam

    ANTD.VN - Đề án "Huế-Kinh đô áo dài" vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt. Theo đó sẽ đưa áo dài trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc của Huế, tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận "Huế - Kinh đô áo dài"...