Tình báo Mỹ: Quân đội Nga 'thất vọng lớn' với UAV tấn công Iran ảnh 1Tình báo Mỹ: Quân đội Nga 'thất vọng lớn' với UAV tấn công Iran ảnh 2Tình báo Mỹ: Quân đội Nga 'thất vọng lớn' với UAV tấn công Iran ảnh 3Tình báo Mỹ: Quân đội Nga 'thất vọng lớn' với UAV tấn công Iran ảnh 4Tình báo Mỹ: Quân đội Nga 'thất vọng lớn' với UAV tấn công Iran ảnh 5Tình báo Mỹ: Quân đội Nga 'thất vọng lớn' với UAV tấn công Iran ảnh 6Tình báo Mỹ: Quân đội Nga 'thất vọng lớn' với UAV tấn công Iran ảnh 7Tình báo Mỹ: Quân đội Nga 'thất vọng lớn' với UAV tấn công Iran ảnh 8Tình báo Mỹ: Quân đội Nga 'thất vọng lớn' với UAV tấn công Iran ảnh 9Tình báo Mỹ: Quân đội Nga 'thất vọng lớn' với UAV tấn công Iran ảnh 10Tình báo Mỹ: Quân đội Nga 'thất vọng lớn' với UAV tấn công Iran ảnh 11Tình báo Mỹ: Quân đội Nga 'thất vọng lớn' với UAV tấn công Iran ảnh 12Tình báo Mỹ: Quân đội Nga 'thất vọng lớn' với UAV tấn công Iran ảnh 13Tình báo Mỹ: Quân đội Nga 'thất vọng lớn' với UAV tấn công Iran ảnh 14

Tình báo Mỹ: Quân đội Nga 'thất vọng lớn' với UAV tấn công Iran

ANTD.VN - Mặc dù nhận rất nhiều kỳ vọng nhưng có vẻ như UAV tấn công Iran đã gây ra thất vọng lớn đối với Quân đội Nga, theo tình báo Mỹ.