Tình báo Anh: Nga sử dụng quân rút khỏi Kherson để tấn công Bakhmut ảnh 1Tình báo Anh: Nga sử dụng quân rút khỏi Kherson để tấn công Bakhmut ảnh 2Tình báo Anh: Nga sử dụng quân rút khỏi Kherson để tấn công Bakhmut ảnh 3Tình báo Anh: Nga sử dụng quân rút khỏi Kherson để tấn công Bakhmut ảnh 4Tình báo Anh: Nga sử dụng quân rút khỏi Kherson để tấn công Bakhmut ảnh 5Tình báo Anh: Nga sử dụng quân rút khỏi Kherson để tấn công Bakhmut ảnh 6Tình báo Anh: Nga sử dụng quân rút khỏi Kherson để tấn công Bakhmut ảnh 7Tình báo Anh: Nga sử dụng quân rút khỏi Kherson để tấn công Bakhmut ảnh 8Tình báo Anh: Nga sử dụng quân rút khỏi Kherson để tấn công Bakhmut ảnh 9Tình báo Anh: Nga sử dụng quân rút khỏi Kherson để tấn công Bakhmut ảnh 10Tình báo Anh: Nga sử dụng quân rút khỏi Kherson để tấn công Bakhmut ảnh 11Tình báo Anh: Nga sử dụng quân rút khỏi Kherson để tấn công Bakhmut ảnh 12Tình báo Anh: Nga sử dụng quân rút khỏi Kherson để tấn công Bakhmut ảnh 13Tình báo Anh: Nga sử dụng quân rút khỏi Kherson để tấn công Bakhmut ảnh 14

Tình báo Anh: Nga sử dụng quân rút khỏi Kherson để tấn công Bakhmut

ANTD.VN - Nga tấn công Bakhmut bằng một phần lực lượng rút khỏi Kherson là những gì được tình báo Anh cung cấp cho báo giới.