Tìm hiểu xe tăng thế hệ mới AbramsX của Mỹ vừa được giới thiệuTìm hiểu xe tăng thế hệ mới AbramsX của Mỹ vừa được giới thiệuTìm hiểu xe tăng thế hệ mới AbramsX của Mỹ vừa được giới thiệuTìm hiểu xe tăng thế hệ mới AbramsX của Mỹ vừa được giới thiệuTìm hiểu xe tăng thế hệ mới AbramsX của Mỹ vừa được giới thiệuTìm hiểu xe tăng thế hệ mới AbramsX của Mỹ vừa được giới thiệuTìm hiểu xe tăng thế hệ mới AbramsX của Mỹ vừa được giới thiệuTìm hiểu xe tăng thế hệ mới AbramsX của Mỹ vừa được giới thiệuTìm hiểu xe tăng thế hệ mới AbramsX của Mỹ vừa được giới thiệuTìm hiểu xe tăng thế hệ mới AbramsX của Mỹ vừa được giới thiệuTìm hiểu xe tăng thế hệ mới AbramsX của Mỹ vừa được giới thiệuTìm hiểu xe tăng thế hệ mới AbramsX của Mỹ vừa được giới thiệuTìm hiểu xe tăng thế hệ mới AbramsX của Mỹ vừa được giới thiệuTìm hiểu xe tăng thế hệ mới AbramsX của Mỹ vừa được giới thiệuTìm hiểu xe tăng thế hệ mới AbramsX của Mỹ vừa được giới thiệu

Tìm hiểu xe tăng thế hệ mới AbramsX của Mỹ vừa được giới thiệu

ANTD.VN - Hãng chế tạo General Dynamics Land Systems (GDLS) mới đây đã giới thiệu thế hệ tương lai của xe tăng chiến đấu chủ lực - AbramsX. Dự án hứa hẹn sẽ cung cấp cho lục quân Mỹ một dòng xe tăng chủ lực mạnh mẽ, đáp ứng mọi tiêu chí trong tác chiến hiện đại.