Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

ANTĐ - Sau hơn 3 tháng phát động, ngày 14/7, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”