Tìm chủ sở hữu xe Wave

ANTĐ -CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đang tìm chủ sở hữu xe máy.

Đội CSĐTTP về ma túy CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đang tìm chủ sở hữu xe Wave màu sơn xanh, BKS 29R3-8593, SK 035168, SM không xác định. Đề nghị ai là chủ sở hữu đến đơn vị để giải quyết.