Tìm chủ sở hữu xe Wave

ANTĐ - CAP Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội đang tìm chủ sở hữu xe máy.
CAP Mai Dịch, Cầu Giấy đang tìm chủ sở hữu của chiếc xe máy Wave đỏ mang BKS 29U7-9797, SK005058, SM 00005058. Ai là chủ sở hữu đề nghị đến CAP Mai Dịch để giải quyết. Sau 30 ngày thông báo, nếu không có ai đến nhận, đơn vị sẽ giải quyết theo luật định.