Tìm chủ sở hữu 27 xe máy

  • 07/05/2013 09:23
  • 0 bình luận
  • CAP Dịch Vọng
  • In bài
ANTĐ - CAP Dịch Vọng, Cầu  Giấy, Hà Nội đang tìm chủ sở hữu của 27 chiếc mô tô, xe máy.

1, Wave&.  Không biển màu đen SM HC 12E2848363 SK RLHHC1203BY048271

2, Wave& màu đỏ 33N3.5321 SM VTTJL1P52FMHT002370, SK RRKWCHUUM5X002370

3, Wave màu xanh BKS: 30Y3 7152 SM VLKZSIP50FFMH0036832, SK VLKPCH022LK036832

4, Wave. 29M1. 3948 VTTJL1B52FMHB025104, RRKWEH8UM5X025104

5, Future Trung Quốc màu xám đen không biển, SMVTT36JL1P52FMH008303, SK RRKWCH2UM7X008303

6, Dream không biển màu mận chín, SM RPSCY152FMHA00000312, SK RPSWLH2PS5Y200312

7, Wave màu xanh BKS 33K9. 1434, SM LC152FMH02017688, SK YX11002017688

8, Wave không biển màu đen, SM HC12E0163859, SK GLHHC12078Y086126

9, Wave màu đỏ  29L7. 7633, SM LC152FMH00215510, SK LLCLXN31Y082510

10, Atec màu mận chín 29.926. T4, SM NCE1202935, SK không rõ số

11, Wave. 29V9. 0467, SM HC09E6454743, SK RLHHC09006Y454739

12, Wave không biển màu trắng sám, SM HC 12E0329342, SK RLHHC12048Y172512

13, Wave 110 màu đỏ không biển, SM HC09E0310717, SK RLHC09013Y310659

14, Magie màu đỏ đen BKS  29T8. 6260, SM VMVA1AD001393, SK RLGMB11AD4D001393

15, Wave màu xanh BKS 27 F6 2192, SM VLF1P50FMG340043238, SK VTADCG063TA001939

16, Wave màu đen BKS 29F1.01020, SM HC12F2989432, SK RLHHC1204BY189401

17, Sirius màu xám BKS 29M4. 9501, SM 5HU3-00158, SK 5HU3-00158

18, Future màu đỏ đen, BKS 29T7. 9496, SM JC35E0004958, SK RLHJC35095Y003879

19, Dream màu mận BKS 30X4. 2803, SM HA08E1114975, SK RLHHA08018Y096254

20, Wave màu xanh, BKS 29H9. 2784 SM=SK NF100M0097161

21, Exciter màu xanh nước biển, BKS 30V6 0568, SM 5P71002752, SK RLCE5P7109Y002758

22, Nouvu xanh đen BKS 30L2. 3382, SM 2B56015022, SK RLCH2B5607Y015022

23, Wave màu đen đỏ không biển, SM JC43E0830103, SK RLHJC430XAY02403

24, Dream màu đỏ BKS 29F4. 6480, SM C100MF0440662, SK C100M0440332

25, Wave màu đỏ, không biển, SM HC09E6423753, SK RLHHC09046Y423722

26, Xe Metallic màu xanh BKS 98L2. 2738, SM WLZS150FXGD23851, SK WLDCGQ33VN023851

27, Dream màu mận, BKS 30Y7. 7305, SM HA08E1460668, SK RLHHA080AAY160714

Tin cùng chuyên mục