Tiếp tục làm rõ người có liên quan trong vụ ca sĩ Châu Việt Cường gây chết ngườiTiếp tục làm rõ người có liên quan trong vụ ca sĩ Châu Việt Cường gây chết ngườiTiếp tục làm rõ người có liên quan trong vụ ca sĩ Châu Việt Cường gây chết ngườiTiếp tục làm rõ người có liên quan trong vụ ca sĩ Châu Việt Cường gây chết ngườiTiếp tục làm rõ người có liên quan trong vụ ca sĩ Châu Việt Cường gây chết ngườiTiếp tục làm rõ người có liên quan trong vụ ca sĩ Châu Việt Cường gây chết ngườiTiếp tục làm rõ người có liên quan trong vụ ca sĩ Châu Việt Cường gây chết ngườiTiếp tục làm rõ người có liên quan trong vụ ca sĩ Châu Việt Cường gây chết ngườiTiếp tục làm rõ người có liên quan trong vụ ca sĩ Châu Việt Cường gây chết người

Tiếp tục làm rõ người có liên quan trong vụ ca sĩ Châu Việt Cường gây chết người

ANTD.VN - Liên quan đến vụ án "Vô ý làm chết người" do nam ca sĩ Châu Việt Cường gây ra, cơ quan Công an xác định, trước đó, nam ca sĩ này có sử dụng ma túy cùng ca sĩ Nam Khang.