• Giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn đăng ký cư trú

    Giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn đăng ký cư trú

    ANTD.VN -  Xuất phát từ việc nghiên cứu quy trình tiếp nhận giải quyết đăng ký cư trú của công dân và thực tiễn tại cơ sở xuất hiện một số vướng mắc khi triển khai, mới đây Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức tập huấn hướng dẫn giải quyết quy trình nói trên...