• Chuyện đúc tiền, in tiền ở Hà Nội xưa

    Chuyện đúc tiền, in tiền ở Hà Nội xưa

    ANTD.VN - Tiền Việt Nam có lịch sử hơn 10 thế kỷ và phần lớn các đồng tiền trong chế độ phong kiến được đúc tại kinh đô Thăng Long. Với tiền giấy, bộ tiền của Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa phát hành ngày 31-1-1946 là gian nan và khó khăn nhất. 75 năm đã qua, nhưng rất ít người biết những tờ tiền giấy có chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn đầu được in ở đâu và trong hoàn cảnh nào…