Chính thức bổ sung quy định về tiền điện tử

Chính thức bổ sung quy định về tiền điện tử

ANTD.VN - Việc hoàn thiện quy định pháp lý cho tiền điện tử sẽ góp phần ngăn ngừa, loại trừ các phương tiện thanh toán không hợp pháp do các tổ chức không được phép phát hành, ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền điện tử...
Sắp ban hành nhiều quy định mới về đại lý ngân hàng, tiền điện tử, mobile money...

Sắp ban hành nhiều quy định mới về đại lý ngân hàng, tiền điện tử, mobile money...

ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng ngay trong tháng 9 này, sẽ trình Chính phủ các Nghị định liên quan đến vấn đề lớn như: đại lý ngân hàng, tiền điện tử, thanh toán quốc tế, Mobile Money... giúp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện.