Tiêm kích Su-35 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'Tiêm kích Su-35 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'Tiêm kích Su-35 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'Tiêm kích Su-35 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'Tiêm kích Su-35 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'Tiêm kích Su-35 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'Tiêm kích Su-35 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'Tiêm kích Su-35 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'Tiêm kích Su-35 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'Tiêm kích Su-35 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'Tiêm kích Su-35 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'Tiêm kích Su-35 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'Tiêm kích Su-35 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'Tiêm kích Su-35 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'Tiêm kích Su-35 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'Tiêm kích Su-35 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'Tiêm kích Su-35 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'

Tiêm kích Su-35 gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'

ANTD.VN - Tiêm kích Su-35 khi ở "chế độ quái thú", tức là mang theo tải trọng vũ khí tối đa sẽ có khả năng tấn công cực kỳ đáng gờm.