Tiêm kích MiG-21 cực kỳ nguy hiểm khi được hoán cải thành UAV cảm tửTiêm kích MiG-21 cực kỳ nguy hiểm khi được hoán cải thành UAV cảm tửTiêm kích MiG-21 cực kỳ nguy hiểm khi được hoán cải thành UAV cảm tửTiêm kích MiG-21 cực kỳ nguy hiểm khi được hoán cải thành UAV cảm tửTiêm kích MiG-21 cực kỳ nguy hiểm khi được hoán cải thành UAV cảm tửTiêm kích MiG-21 cực kỳ nguy hiểm khi được hoán cải thành UAV cảm tửTiêm kích MiG-21 cực kỳ nguy hiểm khi được hoán cải thành UAV cảm tửTiêm kích MiG-21 cực kỳ nguy hiểm khi được hoán cải thành UAV cảm tửTiêm kích MiG-21 cực kỳ nguy hiểm khi được hoán cải thành UAV cảm tửTiêm kích MiG-21 cực kỳ nguy hiểm khi được hoán cải thành UAV cảm tửTiêm kích MiG-21 cực kỳ nguy hiểm khi được hoán cải thành UAV cảm tửTiêm kích MiG-21 cực kỳ nguy hiểm khi được hoán cải thành UAV cảm tửTiêm kích MiG-21 cực kỳ nguy hiểm khi được hoán cải thành UAV cảm tửTiêm kích MiG-21 cực kỳ nguy hiểm khi được hoán cải thành UAV cảm tửTiêm kích MiG-21 cực kỳ nguy hiểm khi được hoán cải thành UAV cảm tử

Tiêm kích MiG-21 cực kỳ nguy hiểm khi được hoán cải thành UAV cảm tử

ANTD.VN - Hàng ngàn tiêm kích MiG-21 đã loại biên có thể được hoán cải trở thành UAV cảm tử, đây là kịch bản rất đáng chú ý.