Tiêm kích F-35B của Anh bị rơi khi đang 'răn đe' Syria ảnh 1Tiêm kích F-35B của Anh bị rơi khi đang 'răn đe' Syria ảnh 2Tiêm kích F-35B của Anh bị rơi khi đang 'răn đe' Syria ảnh 3Tiêm kích F-35B của Anh bị rơi khi đang 'răn đe' Syria ảnh 4Tiêm kích F-35B của Anh bị rơi khi đang 'răn đe' Syria ảnh 5Tiêm kích F-35B của Anh bị rơi khi đang 'răn đe' Syria ảnh 6Tiêm kích F-35B của Anh bị rơi khi đang 'răn đe' Syria ảnh 7Tiêm kích F-35B của Anh bị rơi khi đang 'răn đe' Syria ảnh 8Tiêm kích F-35B của Anh bị rơi khi đang 'răn đe' Syria ảnh 9Tiêm kích F-35B của Anh bị rơi khi đang 'răn đe' Syria ảnh 10Tiêm kích F-35B của Anh bị rơi khi đang 'răn đe' Syria ảnh 11Tiêm kích F-35B của Anh bị rơi khi đang 'răn đe' Syria ảnh 12Tiêm kích F-35B của Anh bị rơi khi đang 'răn đe' Syria ảnh 13Tiêm kích F-35B của Anh bị rơi khi đang 'răn đe' Syria ảnh 14Tiêm kích F-35B của Anh bị rơi khi đang 'răn đe' Syria ảnh 15Tiêm kích F-35B của Anh bị rơi khi đang 'răn đe' Syria ảnh 16

Tiêm kích F-35B của Anh bị rơi khi đang 'răn đe' Syria

ANTD.VN - Tiêm kích F-35B của Anh bị rơi ở phía Đông biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Syria sau khi cất cánh từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.