• Lương Giang mở triển lãm bán tranh để làm từ thiện

    Lương Giang mở triển lãm bán tranh để làm từ thiện

    ANTD.VN - Ngoài việc mang cái đẹp đến gần với công chúng và những người yêu nghệ thuật, toàn bộ lợi nhuận từ việc bán bức tranh có ký tên Lương Giang  trong triển lãm sẽ được ủng hộ vào quỹ từ thiện “Sweet heart foundation”.