Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chúng ta phát triển gì cũng phải vì nhân dân

  • 29/12/2015 13:09
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTĐ - Phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương vào cuối giờ sáng nay, 29-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ ngành, địa phương phải nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng năm 2016 cao hơn năm 2015, đồng thời chăm lo tốt đời sống nhân dân.

Điểm lại năm 2015 cũng như toàn bộ kế hoạch 5 năm 2011-2015 với nhiều thuận lợi và cũng rất nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Vượt qua tất cả, nền kinh tế của nước ta chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, tạo tiền đề để phát triển mạnh hơn, vững chắc hơn trong những năm tới. Mặc dù vậy, chúng ta không được chủ quan, tự mãn vì khó khăn, hạn chế còn rất nhiều”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chúng ta phát triển gì cũng phải vì nhân dân ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta thực hiện nhiệm vụ 2016 trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới, cạnh tranh trong kinh tế thị trường ngày càng quyết liệt (đến thời điểm này chúng ta đã ký hiệp định thương mại tự do với tổng cộng 55 nước trên thế giới). Bên cạnh đó tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới diễn biến rất khó lường, cộng thêm tình hình phức tạp tại biển Đông.

Do vậy, tinh thần chung là Chính phủ, chính quyền các cấp phải nỗ lực, ra sức phát huy những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm hiệu quả, hạn chế, khắc phục các khó khăn thách thức, biến thách thức thành thuận lợi. Trên cơ sở nắm chắc, phân tích và dự báo đúng diễn biến tình hình, đề ra các chủ trương, giải pháp đúng đắn, kịp thời, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2016.

Về các nhóm giải pháp để thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2016, bên cạnh các nhóm giải pháp đã nêu trong dự thảo nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Đầu tiên cần phải kiểm soát tốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; đẩy nhanh tái cơ cấu kinh tế; ngoài ra phải tiếp tục quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, giảm nghèo…

“Xét cho cùng chúng ta phát triển cũng vì đời sống của người dân. Đó là mục tiêu phấn đấu cao nhất. Hiện nay 70% dân số sống ở nông thôn. Do đó, cần triển khai quyết liệt, có hiệu quả 2 chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2016, tìm giải pháp để huy động nguồn lực, tăng thêm nguồn lực cho chương trình nông thôn mới. Điểm quan trọng nữa là cần phải phát huy quyền làm chủ của người dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giải quyết kịp thời các nhu cầu nguyện vọng của dân, của doanh nghiệp, huy động sức mạnh tổng hợp để phát triển” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Cuối cùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị tất cả các bộ ngành, địa phương phải nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý và tổ chức triển khai thực hiện sâu sát, cụ thể.

Tin cùng chuyên mục