Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nềThứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nề

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cả Nga và Ukraine đều đã hứng chịu thiệt hại nặng nề

ANTD.VN -  Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ ước tính, có tới 80.000 lính Nga thương vong ở Ukraine kể từ khi chiến sự bắt đầu từ cuối tháng 2. Hiện phía Nga chưa lên tiếng phản hồi về thông tin trên.