Thủ đoạn tinh vi của đường dây làm giả bằng cấp, giấy tờ có hơn 50.000 trường hợp đặt mua hàng

ANTD.VN - Trong vòng 6 tháng, nhóm đối tượng đã tổ chức sản xuất, làm hơn 50.000 giấy tờ, bằng cấp giả, thu lời hơn 100 tỷ đồng...