Thư cảm ơn: Giúp chúng tôi vơi đi vết thương chiến tranh

ANTĐ - Kính gửi: - Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội.
                             - Đồng chí Trưởng Ban Công tác Nữ CATP.

Ngày 6-6 vừa qua, Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) đã rất vui mừng, phấn khởi được đón nhận tình cảm và những món quà về tinh thần, vật chất của nữ cán bộ, chiến sỹ CATP Hà Nội dành cho các bác, các đồng chí thương binh, bệnh binh nặng đang an dưỡng, điều trị tại đơn vị.

Những món quà ấy đã thực sự giúp chúng tôi vơi đi nỗi đau của vết thương cũ, chia sẻ những khó khăn… và đặc biệt là góp phần động viên, nhắc nhở giúp cho mỗi đồng chí thương binh, bệnh binh lạc quan, chiến thắng bệnh tật, yên tâm điều dưỡng, điều trị, tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… tiếp tục làm tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo, góp phần nhỏ bé của mình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 

Đảng ủy, Ban Giám đốc, cùng toàn thể thương binh, bệnh binh, đội ngũ y, bác sỹ và những người phục vụ của Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành xin chân thành cảm ơn!