THPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân nãoTHPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân nãoTHPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân nãoTHPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân nãoTHPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân nãoTHPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân nãoTHPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân nãoTHPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân nãoTHPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân nãoTHPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân nãoTHPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân nãoTHPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân nãoTHPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân nãoTHPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân nãoTHPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân nãoTHPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân nãoTHPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân nãoTHPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân nãoTHPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân não

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII 2023

THPT Lê Quý Đôn dừng bước sau màn luân lưu cân não

ANTD.VN - Hai cú sút hỏng trong loạt luân lưu khiến THPT Lê Quý Đôn (Mỹ Đình) ngậm ngùi nhìn THPT Nguyễn Quốc Trinh giành quyền vào tứ kết, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII năm 2023 Cúp Number 1 Active.