Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 1Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 2Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 3Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 4Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 5Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 6Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 7Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 8Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 9Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 10Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 11Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 12Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 13Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 14Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 15Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 16Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 17Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 18Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 19Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 20Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II ảnh 21

Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt phiên bản siêu thiết giáp ARMA II

ANTD.VN -  Nền công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ vừa giới thiệu xe siêu thiết giáp bánh lốp đa năng 8x8 hạng nặng mới mang tên ARMA II cấu hình 8x8. Đây hứa hẹn là một trong những dòng thiết giáp uy lực nhất thế giới.