Thiết giáp Ajax tối tân lần đầu được Anh tung ra trong cuộc tập trậnThiết giáp Ajax tối tân lần đầu được Anh tung ra trong cuộc tập trậnThiết giáp Ajax tối tân lần đầu được Anh tung ra trong cuộc tập trậnThiết giáp Ajax tối tân lần đầu được Anh tung ra trong cuộc tập trậnThiết giáp Ajax tối tân lần đầu được Anh tung ra trong cuộc tập trậnThiết giáp Ajax tối tân lần đầu được Anh tung ra trong cuộc tập trậnThiết giáp Ajax tối tân lần đầu được Anh tung ra trong cuộc tập trậnThiết giáp Ajax tối tân lần đầu được Anh tung ra trong cuộc tập trậnThiết giáp Ajax tối tân lần đầu được Anh tung ra trong cuộc tập trậnThiết giáp Ajax tối tân lần đầu được Anh tung ra trong cuộc tập trậnThiết giáp Ajax tối tân lần đầu được Anh tung ra trong cuộc tập trậnThiết giáp Ajax tối tân lần đầu được Anh tung ra trong cuộc tập trậnThiết giáp Ajax tối tân lần đầu được Anh tung ra trong cuộc tập trậnThiết giáp Ajax tối tân lần đầu được Anh tung ra trong cuộc tập trậnThiết giáp Ajax tối tân lần đầu được Anh tung ra trong cuộc tập trậnThiết giáp Ajax tối tân lần đầu được Anh tung ra trong cuộc tập trận

Thiết giáp Ajax tối tân lần đầu được Anh tung ra trong cuộc tập trận

ANTD.VN - Quân đội Anh đã lần đầu triển khai thiết giáp đa năng Ajax và Ares trong cuộc tập trận Iron Titan vừa diễn ra. Được biết loại thiết giáp này sẽ thay thế vai trò của các phương tiện bọc thép cũ của Anh vốn ra đời từ năm 1970.