Thi vị hình ảnh tuần tra biên giới qua thác Bản Giốc

ANTĐ - Tuần tra đường biên, cột mốc là hoạt động thường xuyên của các chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) nhằm quản lý, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thác Bản Giốc là danh lam nổi tiếng nằm tại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thi vị hình ảnh tuần tra biên giới qua thác Bản Giốc ảnh 2

Đây cũng là địa bàn tuần tra của cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy

Thi vị hình ảnh tuần tra biên giới qua thác Bản Giốc ảnh 3

Vượt đá núi chông chênh trên đường tuần tra

Thi vị hình ảnh tuần tra biên giới qua thác Bản Giốc ảnh 4

Hình ảnh đầy thi vị khi các chiến sỹ tuần tra đi qua thác nước quê hương, những bọt nước trắng xóa từ đỉnh thác rơi xuống long lanh dưới ánh nắng chiều

Thi vị hình ảnh tuần tra biên giới qua thác Bản Giốc ảnh 5

Nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới; xâm canh, xâm cư trái phép; các hoạt động tội phạm… 

Thi vị hình ảnh tuần tra biên giới qua thác Bản Giốc ảnh 6

Thi vị hình ảnh tuần tra biên giới qua thác Bản Giốc ảnh 7

Thác Bản Giốc dưới ánh chiều tà

Thi vị hình ảnh tuần tra biên giới qua thác Bản Giốc ảnh 8

Vững vàng tay súng bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm an ninh, chủ quyền biên giới là nhiệm vụ hàng đầu của cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy
Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm an ninh, chủ quyền biên giới là nhiệm vụ hàng đầu của cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy